Organisation

Klubbinformation

E-post:  uis.orientering@gmail.com
Hemsida:  uis-orientering.kanslietonline.se
Organisationsnummer 858500-6581
Plusgirokontonummer: 49 74 41-6
Swishkontonummer: 123 346 4559
Postadress:  c/o Pålsson, Menuettvägen 5, 451 70  Uddevalla
Telefonnummer: 073-627 95 21